دکتر مهدی سلیمانی

بیوگرافی علمی  - برنامه هفتگی

 

نام و نام خانوادگی : مهدی سلیمانی
مدرک تحصیلی : دکتری مهندسی مکانیک - دینامیک، کنترل و ارتعاشات
پست الکترونیکی : m-soleymani@araku.ac.ir
تلفن تماس : 32625722- 086
صفحه شخصی : http://www.mehdi-soleymani.ir