قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 951

به استحضار دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 95 می رساند جهت تصویب پروپوزال و سمینار بایستی آن را در سامانه گلستان ثبت نمایند . فرآیند ارائه درخواست جهت تصویب پروپوزال و سمینار دانشجویان کارشناسی ارشد در فایل پیوست قابل ملاحظه می باشد.

فرآیند ارائه درخواست جهت تصویب پروپوزال دانشجویان کارشناسی ارشد

فرآیند ارائه درخواست جهت تصویب سمینار دانشجویان کارشناسی ارشد