قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 95

به اطلاع دانشجویان محترم کارشناسی ارشد ورودی 95 می رساند زمان ارائه سمینار از تاریخ 96/6/6 به 96/5/25 تغییر یافته است.