قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک ورودی 95

به اطلاع دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک ورودی 95 می رساند زمان ارائه سمینار روز دوشنبه 96/6/27 و به ترتیب فایل پیوست می باشد. لازم به ذکر است حضور تمامی دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 95 در زمان ارائه الزامی است.

پیوست