زمان بندی ارائه پروپوزال های کارشناسی ارشد

پیوست الف) زمان ارائه پروپوزال‌های دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 951
زمان: دوشنبه 18/2/1395؛      مکان: اتاق شورای دانشکده فنی و مهندسی
جدول 1: زمان ارائه پروپوزال‌های دانشجویان گروه مهندسی مکانیک در گرایش ساخت و تولید
ساعت ارائه
شماره دانشجویی
نام دانشجو
ردیف
9:30
9513353101
احمديان-سيدامير
1
9:45
9513353102
توكلي-غلامرضا
2
درخواست تمدید مهلت
9513353104
جعفري سمنگاني-سيدمهدي
3
10
9513353203
دهقاني-داود
4
10:15
9513353106
رفيعي نيا-حسن
5
10:30
9513353206
صفي شلمزاري-محمد
6
10:45
9513353108
كريميان كاكلكي-سجاد
7
11
9513353109
كوچكي - محمد
8
11:15
9513353207
ياوري-سجاد
9
11:30
9513353152
نادری-بشیر
10
11:45
9513353150
پورمیرزاقا-ایمان
11
 
 
جدول 2:  زمان ارائه پروپوزال‌های دانشجویان گروه مهندسی مکانیک در گرایش طراحی کاربردی
ساعت ارائه
شماره دانشجویی
نام دانشجو
ردیف
12
9513352101
آقایی-محمد
1
12:15
9513352103
سراجی-سیاوش
2
عدم تحویل
9513352105
عزیزی-سعید
3
عدم تحویل
9513352106
قراگزلو-عادل
4
12:30
9513352107
کریمی-مهدی
5
عدم تحویل
9513352109
مخلص‌آبادی فراهانی-محمد
6
12:45
9513352111
مولائی‌نسب-سید ایمان
7
13
9513352150
جدیدی-محمد
8
13:15
9513352151
خیرالهی جابری-میلاد
9
13:30
9513352153
ظهورمسگر-محمد
10
13:45
9513352201
ابوالحسنی-محمدجواد
11
عدم تحویل
9513352206
رضایی-پوریا
12