جناب آقای دکتر مدبری فر

جناب آقای دکتر مهدی مدبری فر، عضو محترم هیئت علمی گروه مهندسی مکانیک دانشگاه اراک
بدینوسیله بازگشت حضرتعالی از فرصت مطالعاتی در مؤسسه فناوری ایلینویز که همراه با انجام دو پروژه تحقیقاتی در «ناسا» تحت عناوین «غبارزدایی از چسبنده های ترکیبی الکترواستاتیکی/مارمولکی» و «گریپرهای با چسبندگی الکترواستاتیک/مارمولکی برای سیستم های رباتیک و خطوط مونتاژ» می باشد و برگ زرین دیگری بر افتخارات گروه مهندسی مکانیک دانشگاه اراک افزوده را خدمت حضرتعالی و جامعه علمی دانشگاه اراک تبریک عرض نموده و سلامتی و موفقیت روزافزون شما را در تمامی عرصه های زندگی آرزومندیم.