تعیین استاد راهنمای کارشناسی ارشد

 
قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 93 رشته‌های مکاترونیک، ساخت و تولید و طراحی کاربردی
 
حداکثر تا تاریخ 93/10/3 نسبت به تعیین استاد راهنما، تکمیل فرم انتخاب استاد راهنما و تحویل آن به دفتر گروه اقدام فرمایید.
فرم تعیین استاد راهنما و سایر فرم‌های مورد نیاز از طریق آدرس زیر قابل دانلود می‌باشد. 
 
.htmlارشد/فرمهای-مورد-نیاز-کارشناسی-ارشد gsa.araku.ac.ir/pages/