تعیین استاد راهنمای پروژه تخصصی

 
قابل توجه دانشجویان کارشناسی گروه مهندسی مکانیک
 
دانشجویان عزیز از ابتدای ترم ششم نسبت به تعیین استاد راهنمای پروژه تخصصی و تکمیل فرم پیشنهاد پروژه (قابل دانلود از سایت گروه بخش فرم‌ها) اقدام فرمایید.