تحویل فرم های پروژه تخصصی

با عرض سلام و آرزوی قبولی عزاداری دانشجویان عزیز
از کلیه دانشجویان محترم کارشناسی که در ترم جاری نسبت به اخذ پروژه پایانی اقدام نموده اند، خواهشمند است نسبت به تکمیل فرم فوق و تایید آن توسط استاد راهنمای پروژه اقدام نموده و فرم تکمیل شده را تا حداکثر روز چهارشنبه 19 مهرماه به دفتر گروه مهندسی مکانیک تحویل دهند، با توجه به محدودیت ظرفیت پذیرش اساتید، بدیهی است عواقب دیرکرد در تحویل فرم و تکمیل ظرفیت اساتید بر عهده دانشجو خواهد بود.
با آرزوی سلامتی و توفیقات روزافزون