برگزار نشدن کلاس های آقای دکتر جباری

به اطلاع می رساند کلاس های آقای دکتر جباری روز شنبه 94/12/15 تشکیل نمی گردد.