برگزاری کلاس تولید مخصوص در روز یکشنبه

به اطلاع دانشجویان محترم ساخت و تولید می رساند کلاس تولید مخصوص روز یکشنبه 95/12/8 ساعت 14 تشکیل می گردد.