انتصاب آقای دکتر طاهری به سمت دبیر هم اندیشی اساتید دانشگاه اراک

جناب آقای دکتر طاهری 

انتصاب حضرتعالی را به سمت دبیر هم اندیشی اساتید دانشگاه اراک  که نشان از شایستگی های بارز  شما و برگ زرین دیگری بر افتخارات گروه مهندسی مکانیک می باشد، تبریک عرض نموده و سلامتی و توفیقات روزافزون حضرتعالی را در تمامی عرصه های زندگی از ایزد منان مسئلت می نماییم.