ارتقای جناب آقای دکتر خورشیدی به مرتبه دانشیاری

جناب آقای دکتر کوروش خورشیدی
با سلام و احترام
ارتقای حضرتعالی به مرتبه دانشیاری را که نشان از شایستگی های بارز علمی شما و برگ زرین دیگری بر افتخارات گروه مهندسی مکانیک دانشگاه اراک می باشد، تبریک عرض نموده و سلامتی و توفیقات روزافزون حضرتعالی را در تمامی عرصه های زندگی از ایزد منان مسئلت می نماییم.