برگزار نشدن كلاس روش هاي توليد

كلاس روش هاي توليد وكارگاه دكتر سبك روح روز چهارشنبه 94/02/30 تشكيل نمي گردد

موفقيت دكتر مدبري‌فر در اخذ تاييديه اختراع از سازمان پژوهش‌هاي علمي و صنعتي ايران

همكار ارجمند
جناب آقاي دكتر مدبري‌فر
اخذ تاييديه اختراع از سازمان پژوهش‌هاي علمي و صنعتي ايران با شماره 9305765 تحت عنوان "دستگاهي براي جابجايي ورق دي الكتريك به روش ميدان‌هاي الكتريكي در حال تغيير قابل استفاده در نقاله‌هاي ورق" توسط جنابعالي كه نشان از همت بلند شما در دستيابي به قله‌هاي رفيع دانش و فناوري  دارد موجب افتخار و سرفرازي گروه مهندسي مكانيك گرديد. توفيق روزافزون جنابعالي و ساير همكاران را از درگاه پروردگار متعال آرزومنديم.

كلاس آمادگي سمينار و پايان نامه كارشناسي ارشد

به اطلاع دانشجويان محترم كارشناسي ارشد مهندسي مكانيك (ساخت و توليد- طراحي كاربردي و مكاترونيك) مي رساند كلاس آمادگي سمينار و پايان نامه مخصوص ورودي هاي 93 روز چهارشنبه 94/02/30 ساعت 13:30 الي 17:30 برگزار مي گردد.

حضور در كلاس الزامي بوده و مطابق مصوبه گروه بخشي از نمره درس سمينار محاسبه مي گردد.

امتحان آزمايشگاه مقاومت مصالح

امتحان آزمايشگاه مقاومت مصالح هفته آينده (02/27 لغايت 02/30) هر گروه در ساعت كلاسي خودش برگزار مي گردد.

شروع پیش‌ثبت‌نام ترم اول سال تحصیلی 95-94


به اطلاع دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد گروه مهندسی مکانیک و مکاترونیک می‌رساند با مراجعه به بخش فرم‌ها در تارنمای گروه مهندسی مکانیک و تکمیل فرم پیش‌ثبت‌نام، پس از تایید استاد راهنما در اسرع وقت نسبت به تحویل فرم مربوطه اقدام فرمایند.

پایان زمان تحویل فرم پیش‌ثبت‌نام به دفتر گروه سه شنبه 29 اردیبهشت می‌باشد.

جابجايي ساعت كلاس آزمايشگاه cad/cam

به اطلاع دانشجويان محترم گروه مهندسي مكانيك مي رساند ساعت كلاس آزمايشگاه cad/cam  در روز يكشنبه 94/02/13 به قرار زير تغيير پيدا كرده است :

گروه اول 11-9

گروه دوم13-11

آزمايشگاه هيدروليك و كارگاه cnc

به اطلاع دانشجوياني كه در اين ترم آزمايشگاه هيدروليك و كارگاه cnc را اخذ نموده اند مي رساند روز پنجشنبه 94/02/17 ساعت 8 صبح به مركز فني و حرفه اي تخصصي شماره 1 اراك واقع در كمربندي شمالي مراجعه نمايند.