آخرين مهلت تحويل فرم هاي پيش ثبت نام

به اطلاع كليه دانشجويان محترم مهندسي مكانيك مي رساند آخرين مهلت تحويل فرم هاي پيش ثبت نام پايان وقت اداري روز چهارشنبه 94/03/27 مي باشد. لازم به ذكر است در صورت عدم تحويل فرم هاي پيش ثبت نام انتخاب واحد دانشجو تا زمان حذف و اضافه امكانپذير نخواهد بود.

دومين جلسه كلاس آمادگي سمينار و پايان نامه

به اطلاع دانشجويان محترم كارشناسي ارشد مهندسي مكانيك (ساخت و توليد- طراحي كاربردي و مكاترونيك) مي رساند دومين جلسه كلاس آمادگي سمينار و پايان نامه مخصوص ورودي هاي 93 روز سه شنبه 94/03/19 ساعت 13:30 در كلاس 307 برگزار مي گردد.

حضور در كلاس الزامي بوده و مطابق مصوبه گروه بخشي از نمره درس سمينار محاسبه مي گردد.

برگزار نشدن كلاس روش هاي توليد

كلاس روش هاي توليد وكارگاه دكتر سبك روح روز چهارشنبه 94/02/30 تشكيل نمي گردد

موفقيت دكتر مدبري‌فر در اخذ تاييديه اختراع از سازمان پژوهش‌هاي علمي و صنعتي ايران

همكار ارجمند
جناب آقاي دكتر مدبري‌فر
اخذ تاييديه اختراع از سازمان پژوهش‌هاي علمي و صنعتي ايران با شماره 9305765 تحت عنوان "دستگاهي براي جابجايي ورق دي الكتريك به روش ميدان‌هاي الكتريكي در حال تغيير قابل استفاده در نقاله‌هاي ورق" توسط جنابعالي كه نشان از همت بلند شما در دستيابي به قله‌هاي رفيع دانش و فناوري  دارد موجب افتخار و سرفرازي گروه مهندسي مكانيك گرديد. توفيق روزافزون جنابعالي و ساير همكاران را از درگاه پروردگار متعال آرزومنديم.

كلاس آمادگي سمينار و پايان نامه كارشناسي ارشد

به اطلاع دانشجويان محترم كارشناسي ارشد مهندسي مكانيك (ساخت و توليد- طراحي كاربردي و مكاترونيك) مي رساند كلاس آمادگي سمينار و پايان نامه مخصوص ورودي هاي 93 روز چهارشنبه 94/02/30 ساعت 13:30 الي 17:30 برگزار مي گردد.

حضور در كلاس الزامي بوده و مطابق مصوبه گروه بخشي از نمره درس سمينار محاسبه مي گردد.