مدیر سایت

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد مکاترونیک ورودی 941

به اطلاع دانشجویان کارشناسی ارشد مکاترونیک ورودی 941 می رساند زمان ارائه و تحویل پروژه درس کنترل محرکه ها الکتریکی روز دوشنبه مورخ 95/05/04 می باشد.

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد مکاترونیک ورودی 941

با توجه به مصوبه مورخ 95/04/27 گروه مهندسی مکانیک، زمان برگزاری جلسه ارا‌یه سمینار کارشناسی‌ارشد روز دوشنبه مورخ 95/06/29 خواهد بود. در ضمن دانشجویان موظفند فرم پیشنهاد پایان‌نامه خود را در همان جلسه جهت ارزیابی به داوران تحویل دهند.

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد ساخت‌ و‌ تولید و طراحی کاربردی ورودی 941

با توجه به مصوبه مورخ 95/04/27 گروه مهندسی مکانیک، زمان برگزاری جلسه ارا‌یه سمینار کارشناسی‌ارشد روز یکشنبه مورخ 95/06/28 خواهد بود. در ضمن دانشجویان موظفند فرم پیشنهاد پایان‌نامه خود را در همان جلسه جهت ارزیابی به داوران تحویل دهند.

تمدید مهلت پیش ثبت نام نیمسال 951

به اطلاع دانشجویان محترم مهندسی مکانیک می رساند آخرین فرصت تحویل فرم های پیش ثبت نام تاریخ 95/03/24 می باشد.

لازم به ذکر است مسئولیت  عدم تحویل فرم های پیش ثبت نام به عهده دانشجو می باشد.

اعلام ظرفیت پذیرش کارآموز در پالایشگاه امام خمینی شازند

لطفا فایل پیوست را ملاحظه فرمایید.

لازم به ذکر است دانشجویان متقاضی بایستی حداکثر تا تاریخ 95/2/3 به دفتر گروه مراجعه نمایند.

تاریخ امتحان آزمایشگاه مقاومت مصالح

امتحان آزمایشگاه مقاومت مصالح روز دوشنبه 95/2/27 مطابق ساعت های کلاسی برگزار می گردد.

پذیرش بدون کنکور دانشجویان استعداد درخشان در دانشگاه های بیرجند، صنعتی بیرجند و دانشگاه مهندسی فناوری های نوین قوچان

لطفا فایل های پیوست را ملاحظه فرمایید.

1. دانشگاه بیرجند

2. دانشگاه صنعتی بیرجند

3. دانشگاه قوچان