آزمایشگاه ها

 

 

ردیف

آزمایشگاهها و کارگاه های گروه

1

آزمایشگاه مقاومت مصالح

2

آزمایشگاه مکانیک سیالات

3
آزمایشگاه مبانی مهندسی برق
4
کارگاه اونیورسال
5
کارگاه جوشکاری
6
کارگاه ماشین ابزار
7
کارگاه اتومکانیک